keskkond

All posts tagged keskkond

Kas kaalute uue küttesüsteemi paigaldamist enda koju? Kui teie põhiline eesmärk on paigaldada efektiivne ning energiasäästlik süsteem, siis võiksite kaaluda infrapuna küttesüsteemi paigaldamist. Küsimus on arvatavasti aga nüüd selles, kuidas see süsteem üldse töötab ning kas see aitab teil kokku hoida raha ning energiat?

Infrapuna küttesüsteemi tuntakse ka kui soojuskiirgus küttesüsteemi. Erinevalt teistest küttesüsteemidest, kasutab see süsteem elektromagnetilisi laineid, et tekitada soojust. Kui see süsteem on käima lülitatud, siis hakkavad soojuslained liikuma üle terve toa. Kuid soojust ei genereerita enne, kui need lained puutuvad kokku  mõne tahke pinna või esemega – näiteks seinad, inimesed, mööbel.

See on ka üks peamisi põhjuseid, mis tekitab esialgu segadust. Kui te olete paigaldanud infrapuna küttesüsteemi, siis võib teile tunduda, et teie toatemperatuur on madalam, kui tavaliste küttesüsteemide abil saavutatu. Või vähemalt näitab seda teie termomeeter. Trikk on aga selles, et teie termomeeter ei tea, et soojust tekitatakse alles kokkupuutel. Inimesed on täiesti võimelised tunnetama soojuse tekkimist ning tajuvad mõnusat ja mugavat sisekliimat.

Ainulaadne süsteem

Selle ainulaadse võime tõttu tekitada sooja alles eseme või pinnaga kokku puutudes, on infrapuna küttesüsteeme võimalik kasutada selleks, et teha soojust erinevates tsoonides. Energia suunatakse ainult nendesse piirkondadesse, kus on vaja sooja tekitada. Teisisõnu suudab see süsteem juhtida sooja just sinna, kus on inimesed ning ei küta tühja ala. See aga omakorda hoiab kokku energiat.

Tõhus ja kokkuhoidlik

Infrapuna küttesüsteemi energiatõhuhus sõltub mitmest erinevast mõjutajast. See, kuidas infrapunasüsteemid töötavad, on juba iseenesest boonuses. Kuid ka teised tegurid nagu see, kuidas soojust juhitakse läbi elamise, on äärmiselt oluline. Näiteks omab väga suurt rolli ka soojustamine, mis on tähtis soojakao vältimiseks. Korraliku soojustamise abil saavad maja solevad esemed sooja endas hoida oluliselt pikema aja vältel ning seega vähendada ka infrapunasüsteemist sõltumist.

Ka aknad mängivad olulist rolli. Kui teil on madala kvaliteediga aknad, mis ei hoia kinni sooja, siis kasutate te rohkem energiat selleks, et soojust genereerida, sest see kaob läbi akende pidevalt majast välja. Kui te kombineerite kõik need tegurid infrapuna küttesüsteemiga, siis võite te küttekuludelt kokku hoida isegi kuni 40%. Lisaks kokkuhoiule tuleb märkida, et infrapuna küttesüsteem on maailma kõige puhtam ja keskkonnasõbralikum süsteem, sest see ei põleta mitte midagi ning ei eralda ka süsihappegaasi. Kõik, mida te teema peate, on keerama lülitit ning masin hakkab tootma elektromagnetilisi laineid. Lisaks sellele on ka soojus kohene. Ei ole vaja oodata, millal soojus tekib ning üle terve maja levima hakkan nagu tavaliste küttesüsteemide puhul. See on võimalik seetõttu, et kui soojus on juba tekitatud, siis pead sa tavasüsteemi puhul ootama, millal see torude või ventilatsioonisüsteemi kaudu majja laiali kantakse, kuid infrapunasüsteemi puhul jääb selline ooteaeg ära, sest elekrtomagnetilised lained levivad oluliselt kiiremini. See tagab aga selle, et tunnete ennast kodus soojalt ning mugavalt oluliselt kiiremini.